"Just the Cheese" Gift Box

Regular price $ 59.99

Our Just the Cheese Gift Box contains the following Cheese Brothers products:

  • 5oz 8-Year-Aged Cheddar
  • 6oz 3 Amigos Spicy Gouda
  • 6oz Dill Havarti
  • 6oz Smoked Gouda
  • 6oz Fratello
  • 6oz Mango Habanero Gouda
  • 6oz Smoked Mozzarella
  • 6oz Honey Sriracha Gouda